ŠĻą”±į>ž’ ]ž’’’ž’’’\’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ģĶÉį°Įā\pIBM B°aĄ= œÆ¼=X•cB,8Ź@"·Ś1ܐ”…Calibri1ܐ”…Calibri1ܐ”…Calibri1ܐ”…Calibri1ܐ”…Calibri1h8¼”…Cambria1,8¼”…Calibri18¼”…Calibri1Ü8¼”…Calibri1ܐ”…Calibri1ܐ”…Calibri1Ü<”…Calibri1Ü>”…Calibri1Ü?¼”…Calibri1Ü4¼”…Calibri1Ü4”…Calibri1Ü ¼”…Calibri1Ü ”…Calibri1ܐ”…Calibri1ܼ”…Calibri1Ü ”…Calibri1Č’¼”…Arial1Č’”…Arial1Č’¼”…Arial1“’”…Arial10Č’¼”…Arial Unicode MS10 ’¼”…Arial Unicode MS10“’¼”…Arial Unicode MS10Č’”…Arial Unicode MS10“’”…Arial Unicode MS3#,##0\ "¬ ";\-#,##0\ "¬ "=#,##0\ "¬ ";[Red]\-#,##0\ "¬ "?#,##0.00\ "¬ ";\-#,##0.00\ "¬ "I"#,##0.00\ "¬ ";[Red]\-#,##0.00\ "¬ "q*6_-* #,##0\ "¬ "_-;\-* #,##0\ "¬ "_-;_-* "-"\ "¬ "_-;_-@_-k)3_-* #,##0\ _¬ _-;\-* #,##0\ _¬ _-;_-* "-"\ _¬ _-;_-@_-,>_-* #,##0.00\ "¬ "_-;\-* #,##0.00\ "¬ "_-;_-* "-"??\ "¬ "_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00\ _¬ _-;\-* #,##0.00\ _¬ _-;_-* "-"??\ _¬ _-;_-@_-ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’ “Ÿ ąõ’ “­ ąõ’ “Ŗ ąõ’ “® ąõ’ “› ąõ’ “Æ ąõ’ “¬ ąõ’ “ ąõ’ “‹ ąõ’ “® ąõ’ “¬ ąõ’ “³ ąõ’ “ž ąõ’ “ ąõ’ “‹ ąõ’ “¤ ąõ’ “± ąõ’ ““ ą+õ’ ųĄ ą)õ’ ųĄ ą õ’ ”— — Æ ąõ’ ”ffææ· ąõ’ “¾ ąõ’ “Š ąõ’ “¹ ąõ’ “¤ ąõ’ “± ąõ’ “µ ąõ’ ”ææ– ąõ’ ōĄ ąõ’ ŌPĄ ąõ’ ŌP Ą ą õ’ Ō Ą ą õ’ ōĄ ą õ’ “­ ą õ’ “Ŗ ą,õ’ ųĄ ą*õ’ ųĄ ą õ’ “« ą õ’ ųĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ œ š ąõ’ Ō`Ą ąõ’ Ōa>Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ”— — – ą Ą ą"Ą ą Ą ą"Ą ą Ą ą Ą ą8Ą ą8Ą ą8Ą ą8Ą ą*8Ą ą(8Ą ą*8Ą ą(8Ą ą(<Ą ą8Ą ą(8Ą ą"8Ą ą"8Ą ą8Ą ą8Ą ą (Ą ą8Ą ą(8Ą ą(8Ą ą"Ą ą"Ą “ 20% - ˆ¼Ę±Ć·1“ 20% - ˆ¼Ę±Ć·2“ 20% - ˆ¼Ę±Ć·3“ 20% - ˆ¼Ę±Ć·4“ 20% - ˆ¼Ę±Ć·5“ 20% - ˆ¼Ę±Ć·6“ 40% - ˆ¼Ę±Ć·1“ 40% - ˆ¼Ę±Ć·2“ 40% - ˆ¼Ę±Ć·3“ 40% - ˆ¼Ę±Ć·4“ 40% - ˆ¼Ę±Ć·5“ 40% - ˆ¼Ę±Ć·6“ 60% - ˆ¼Ę±Ć·1“ 60% - ˆ¼Ę±Ć·2“ 60% - ˆ¼Ę±Ć·3“ 60% - ˆ¼Ę±Ć·4“ 60% - ˆ¼Ę±Ć·5“! 60% - ˆ¼Ę±Ć·6“€’“"€’“#€’“$•¹Ć±³É³®“!%ˆ»µ³ĒæĀ ŗµ»¹æĶ“&ˆ¼Ę±Ć·1“'ˆ¼Ę±Ć·2“(ˆ¼Ę±Ć·3“)ˆ¼Ę±Ć·4“*ˆ¼Ę±Ć·5“+ˆ¼Ę±Ć·6“,ˆ¾æ“æĀ“/-•Ąµ¾·³·¼±Ä¹ŗĢ ŗµÆ¼µ½æ“. •Ą¹ŗµĘ±»Æ“± 1“/ •Ą¹ŗµĘ±»Æ“± 2“0 •Ą¹ŗµĘ±»Æ“± 3“1 •Ą¹ŗµĘ±»Æ“± 4“ 2š±ŗĢ“ 3š±»Ģ“4€’“5€’“6ŸÅ“­ÄµĮæ“7€’“38 Įæµ¹“æĄæ¹·Ä¹ŗĢ ŗµÆ¼µ½æ“9£·¼µÆÉĆ·“%:£Å½“µ“µ¼­½æ ŗµ»Æ“;£Ķ½æ»æ“<¤ÆÄ»æĀ“= „Ąæ»æ³¹Ć¼ĢĀ’ā8’’’’’’’’’’’’€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€™™’™3f’’ĢĢ’’ff’€€fĢĢĢ’€’’’’’’€€€€€’Ģ’Ģ’’Ģ’Ģ’’™™Ģ’’™ĢĢ™’’Ģ™3f’3ĢĢ™Ģ’Ģ’™’fff™–––3f3™f333™3™3f33™333\’’’`…R KAV_AKYRES…#\KAV_AMEA_DE_AIT…EbKAV_AMEA_PE_AIT…kKAV_emmAMEA_DE_AIT…svKAV_POLYT_DE_AIT…߅KAV_POLYT_TE_AIT…)ŠKAV_TRIT_DE_AIT…;KAV_TRIT_TE_AITŒĮĮėėŖš¢šh0 3 šæAĄ@@ń ÷üåRµP.2643/98 - Ÿ‘•”  ”‘œ˜ (•””‘ š‘’‘›‘),  ”Ÿš—”„ž— 12650/24-12-2014 ”—œŸ£™Ÿ„ ¤Ÿœ•‘ ) ™‘š‘£ œŸ”™Ÿ”Ÿ¤—£—£ œ• ’‘£— ¤™£ ‘™¤—£•™£‘/‘ •ĆÉÄ. šÉ“¹ŗĢĀ ‘Į.  ĮÉÄ.•ĄĪ½Å¼æŒ½æ¼± Œ½æ¼±  ±Ä­Į±š±Ä·³æĮƱ  ĮæĆıĆƱĀš±Ä·³æĮƱ •ŗĄ±Æ“µÅĆ·Ā‘ŗĶĮÉĆ· ‘¹Ä¹æ»æ³Æ± ‘ŗĶĮÉĆ·Ā £ĒĢ»¹± ‘ŗĶĮÉĆ·Ā‘ÆÄ·Ć· ˜µĮ±ĄµÆ±Ā —¼/½¹± „Ąæ²æ»®Ā ‘š”™¤Ÿ Ÿ„›Ÿ£˜•Ÿ”©”Ÿ£ ”—œ—¤”™Ÿ£  Ÿ›„¤•š©”•‘ŗĶĮÉĆ· ĆĹĀ ‘¹Ä®Ćµ¹Ā ”™ ›— ‘™¤—£—ŒĒ¹•š ”Ÿ˜•£œ— ‘™¤—£—£‘””—œ‘”™‘œ™§‘—›¤•4Ÿ ‘”™˜œŸ£ ¤•š© ”• ‘¤™£¤Ÿ™§•™ £• ¤•šŸ  Ÿ›„¤•š—£ £ „”™”Ÿ Ÿ„›Ÿ„•„‘˜™‘ š©£¤‘¤™Ÿ£™““™›— ‘‘ - œ‘”™‘“•©”“™Ÿ£‘œ•‘R— ˜•£—  Ÿ„ ‘™¤•™¤‘™ ‘—š•™ £• ”™‘¦Ÿ”•¤™š— š‘¤—“Ÿ”™‘  ”Ÿ£¤‘£™‘£ ‘ Ÿ ‘„¤—  Ÿ„ ‘—š•™W±ĄæʱƷ 47852/2416/16-12-2014, ¦•š 3408/²/18-12-14, ‘”‘:6Ÿ9 ›- 98 µ½æķı-™ Ƶ».5 Ą±Į.3  ‘ ‘”‘™—›  ‘‘“™©¤‘”‘™—› ¤”™¤•š© ‘“©—  ‘”‘£š•„—£¤•”“™Ÿ£C— ˜•£—/•™£  Ÿ„ ‘™¤•™¤‘™ ‘—š•™ £• ”™‘¦Ÿ”•¤™š— š‘¤—“Ÿ”™‘ •š ‘™”•„£—£%”—›©•™ ”• (™•š) š‘™ • ™›•“•™ ˜•£— ¤•š‘¤—“Ÿ”™‘  ”Ÿ£¤‘£™‘£: Ÿ›•£š‘¤—“Ÿ”™‘ •š ‘™”•„£—£: Ÿ›•£œæĮ¹± £ÅĆÄ®¼±ÄæĀ  ‘‘“™©¤™”Ÿ„”•£ Ÿ™‘ œ„›©Ÿ Ÿ„›Ÿ„š‘›‘Ŗ¤–——”‘š›—£ ‘”‘£š•„Ÿ Ÿ„›Ÿ£™©‘—£ ”—œŸ Ÿ„›Ÿ„—›™‘£š‘¤—“Ÿ”™‘  ”Ÿ£¤‘£™‘£: ‘œ•‘š‘¤—“Ÿ”™‘ •š ‘™”•„£—£: ”• •ĆÉÄ. šÉ“¹ŗæĀ š‘›‘Ŗ¤–™”—£•„˜„œ™Ÿ£‘’”‘‘œ §Ÿ„’‘””‘£š„”™‘šŸ£  ‘–‘”›™”—££„œ•©™‘¤”Ÿ„”—•›™£‘’•¤¤£™ ‘£§”—£¤Ÿ£ –‘›™œ™”Ÿ„ •›™££‘’•¤£ „”Ÿ£  •§›™’‘—’‘£™›™š—›‘œ ”Ÿ£šŸšŸ¤‘£™šŸ›‘Ÿ£›Ÿ„š‘£–©¤Ÿ£š©£¤‘£- •”™›š›—£ ¤Ÿ„£šŸ„”—•›•—£©¤—”™Ÿ£ ‘‘š—££ „”™”©š‘¤—“Ÿ”™‘ •š ‘™”•„£—£:  • œŸ„”‘¤™”Ÿ„•››‘”‘ ˜•Ÿ›Ÿ“Ÿ„”—‘§™››•‘£ ™šŸ›‘Ŗ”Ÿ„™•”Ÿ˜•‘  ‘‘“™©¤—£ •¤”™”Ÿ„•„¤„§™‘  ‘¤•›™”Ÿ„ ‘‘£¤‘£™‘ •„˜„œ™‘”Ÿ„ §‘”‘›‘œ Ÿ£ ”•›—“•©”“—”—œ—¤”‘ ‘”’‘™¤™”Ÿ„””‘šŸ£š„”™‘–Ÿ„ ‘™š‘¤•”™—£™”•”—£ ‘ ‘¤–™”Ÿ„ ‘”™£¤•™”—£šŸ„¤£©‘§”™£¤™‘ šŸšš™‘š—£ ‘¤•›—£“‘’”™—› œ Ÿ“”‘—£š‘¤”™”Ÿ„§”„£— ˜•Ÿ”Ÿ£™Ÿ„•„˜„œ™‘œ™§Ÿ„§”„£Ÿ„›‘¦©¤™Ÿ£  ‘ ‘”Ÿ Ÿ„›Ÿ„ ’‘£™›•™Ÿ£ ‘„”Ÿ–Ÿ“›Ÿ„£‘”‘¤—£œŸ„¤Ÿ„ ‘‘”“„”© ›‘œ ”™‘™”—£˜•Ÿ§‘”—£šŸšš‘›— ‘˜‘‘£™Ÿ£ š•¤•Ÿ“›Ÿ„ ‘‘£¤‘£™Ÿ£‘”–Ÿ“›Ÿ„ •”©¤Ÿš”™¤Ÿ£œ‘š”™”Ÿ„œ‘›‘šŸ–—‘˜‘‘£™‘’‘”£‘œ—£ š‘¤—“Ÿ”™‘  ”Ÿ£¤‘£™‘£:  Ÿ›„¤•š©œ‘“™‘—£¤„›™‘—˜©œ‘£š‘¤—“Ÿ”™‘ •š ‘™”•„£—£: ¤•”‘›‘“š‘ ‘”‘£™”—£Ÿ„£‘‘ ‘„›Ÿ£’‘›•¤¤‘£Ÿ¦™‘“Ÿ„£•¤—‘¤‘›™‘š‘¤—“Ÿ”™‘  ”Ÿ£¤‘£™‘£: ¤”™¤•š© •”™’Ÿ›— §‘”™š›•™‘”‘¤–•”‘•›•— - ”‘™•›‘£¤‘„”Ÿ£”•œ™”¤–— ›‘œ ”™‘™”Ÿ„ œŸ„£•›•œ™”Ÿ„‘•£¤—£™šŸ›•¤‘•”‘¤–—£ œ ‘œ ‘¤–™š— ¦Ÿ„¤Ÿ„š™”Ÿ„ £Ÿ¦™‘™”Ÿ„œ‘›‘œ‘¤—œ •›¤£—‘‘¤‘Ÿ„›™‘¤£™Ÿ„™©‘‘‘¤©™Ÿ£ š‘”„ ™”Ÿ„’›—š™”Ÿ„!š‘¤—“Ÿ”™‘  ”Ÿ£¤‘£™‘£: •œœ•£— ‘œ•‘’ŗ‹ ÷xĖLÆ0{üćdĶ N·!8 I"Ź Ż"^ u#ö 5$¶ į$b % &˜ µ&6S'Ō%(¦Ń(R)?*ĄŁ*Zcc||Yē¢Ö }-} _¬ _-}-} _¬ _-}-} _¬ _-}-} _¬ _-}-} _¬ _-}-} _¬ _-}-} _¬ _-}-} _¬ _-}-} _¬ _-}-} _¬ _-}-} _¬ _-}-} _¬ _-}-} _¬ _-}-} _¬ _-}-} _¬ _-}-} _¬ _-}-}2 _¬ _-}-}3 _¬ _-}-}4 _¬ _-}-}5 _¬ _-}-}7 _¬ _-}-}< _¬ _-}A}, _¬ _-#0.0}A}- _¬ _-’?#0.0}A}. _¬ _-23#0.0}-}/ _¬ _-}A}1 a’_¬ _-ĘļĪ’#0.0}A}0 œ’_¬ _-’ĒĪ’#0.0}A}6 œe’_¬ _-’ėœ’#0.0}‘}" ??v’_¬ _-’Ģ™’#0.0’-;_-’?\ _ ’@_-@ ’}‘}* ???’_¬ _-ņņņ’#0.0???’-;_-???’?\ _ ???’@_-@ ???’}‘}= ś}’_¬ _-ņņņ’#0.0’-;_-’?\ _ ’@_-@ ’}A}: ś}’_¬ _-’€’#0.0}‘}# _¬ _-„„„’#0.0???’-;_-???’?\ _ ???’@_-@ ???’}-}8 ’’_¬ _-}‘}9 _¬ _-’’Ģ’#0.0²²²’-;_-²²²’?\ _ ²²²’@_-@ ²²²’}-}+ ’_¬ _-}U}; _¬ _-#0.0-;_-}A}$ _¬ _-#0.0}A} _¬ _-ef#0.0}A} _¬ _-ĢL#0.0}A} _¬ _-23#0.0}A}% _¬ _-#0.0}A} _¬ _-ef#0.0}A} _¬ _-ĢL#0.0}A} _¬ _-23#0.0}A}& _¬ _-#0.0}A} _¬ _-ef#0.0}A} _¬ _-ĢL#0.0}A} _¬ _-23#0.0}A}' _¬ _-#0.0}A} _¬ _-ef#0.0}A} _¬ _-ĢL#0.0}A} _¬ _-23#0.0}A}( _¬ _-#0.0}A} _¬ _-ef#0.0}A} _¬ _-ĢL#0.0}A} _¬ _-23#0.0}A}) _¬ _- #0.0}A} _¬ _-ef #0.0}A} _¬ _-ĢL #0.0}A}! _¬ _-23 #0.0}-}@ _¬ _-}-}B _¬ _-}-}C _¬ _-}d}F’_¬ _-’3 #0 ’-; ’²²²’?\}P}G’_¬ _-’3 #0 ’-;}P}H’_¬ _-’3 #0 ’-;}P}I’_¬ _-’3 #0 ’-;}P}J’_¬ _- ’3 #0 ’-;}<}K’_¬ _- ’3 #0}<}L’_¬ _- ’3 #0}<}M’_¬ _- ’3 #0}<}N’_¬ _- ’3 #0}d}O’_¬ _-’3 #0 ’-; ’²²²’?\}<}P’_¬ _- ’3 #0}(}Q’_¬ _-}A}R _¬ _-’#0 }P}S’_¬ _- ’’#0 ’-;}<}T’_¬ _- ’’#0}(}U’_¬ _-}P}V’_¬ _- ’’#0 ’-;}P}W’_¬ _- ’’#0 ’-;}P}X’_¬ _- ’’#0 ’-;’M’’ 20% - ˆ¼Ę±Ć·1 efŪåń’ ’%’M’"’ 20% - ˆ¼Ę±Ć·2 efņŻÜ’ ’%’M’&’ 20% - ˆ¼Ę±Ć·3 efźńŻ’ ’%’M’*’ 20% - ˆ¼Ę±Ć·4 efåąģ’ ’%’M’.’ 20% - ˆ¼Ę±Ć·5 efŪīó’ ’%’M’2’ 20% - ˆ¼Ę±Ć·6 efżéŁ’ ’%’M’’ 40% - ˆ¼Ę±Ć·1 ĢLøĢä’ ’%’M’#’ 40% - ˆ¼Ę±Ć·2 ĢLę¹ø’ ’%’M’'’ 40% - ˆ¼Ę±Ć·3 ĢL×ä¼’ ’%’M’+’ 40% - ˆ¼Ę±Ć·4 ĢLĢĄŚ’ ’%’M’/’ 40% - ˆ¼Ę±Ć·5 ĢL¶Żč’ ’%’M’3’ 40% - ˆ¼Ę±Ć·6 ĢLüÕ“’ ’%’M’ ’ 60% - ˆ¼Ę±Ć·1 23•³×’ ’’’’%’M’$’ 60% - ˆ¼Ę±Ć·2 23Ł—•’ ’’’’%’M’(’ 60% - ˆ¼Ę±Ć·3 23Ā֚’ ’’’’%’M’,’ 60% - ˆ¼Ę±Ć·4 23²”Ē’ ’’’’%’M’0’ 60% - ˆ¼Ę±Ć·5 23“ĶŻ’ ’’’’%’M’4’ 60% - ˆ¼Ę±Ć·6 23śĄ’ ’’’’%’{’’•¹Ć±³É³® ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’’‡’’ˆ»µ³ĒæĀ ŗµ»¹æĶ ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’’A’’ˆ¼Ę±Ć·1 O½’ ’’’’%’A’!’ˆ¼Ę±Ć·2 ĄPM’ ’’’’%’A’%’ˆ¼Ę±Ć·3 ›»Y’ ’’’’%’A’)’ˆ¼Ę±Ć·4 €d¢’ ’’’’%’A’-’ˆ¼Ę±Ć·5 K¬Ę’ ’’’’%’A’1’ˆ¼Ę±Ć·6 ÷–F’ ’’’’%’w’’ˆ¾æ“æĀ ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’’Q’5’•Ąµ¾·³·¼±Ä¹ŗĢ ŗµÆ¼µ½æ ’’%’O’’ •Ą¹ŗµĘ±»Æ“± 1 I}’%O½’’O’’ •Ą¹ŗµĘ±»Æ“± 2 I}’%’?ØĄŽ’’O’’ •Ą¹ŗµĘ±»Æ“± 3 I}’%23•³×’’A’’ •Ą¹ŗµĘ±»Æ“± 4 I}’%’;’’š±ŗĢ ’’ĒĪ’ ’œ’%’;’’š±»Ģ ’ĘļĪ’ ’a’%’7’’š±½æ½¹ŗĢ ’%’ ’’šĢ¼¼±’(’’ šĢ¼¼± [0]’$’’Ģ¼¹Ć¼±’,’’ Ģ¼¹Ć¼± [0]’C’’ŸÅ“­ÄµĮæ ’’ėœ’ ’œe’%’$’’ æĆæĆÄĢ’U’ ’ Įæµ¹“æĄæ¹·Ä¹ŗĢ ŗµÆ¼µ½æ ’’’%’j’ ’£·¼µÆÉĆ· ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’’U’’£Å½“µ“µ¼­½æ ŗµ»Æ ’ś}’%’’€’’O’’£Ķ½æ»æ ’%O½’O½’’3’’¤ÆÄ»æĀ I}’%’’’ „Ąæ»æ³¹Ć¼ĢĀ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’ŽXŽTableStyleMedium9PivotStyleLight16šš££––Bå››ŒŒ ģĶÉ żR÷Z dü©ńŅMbP?_*+‚€%,Įƒ„&ffffffę?'ffffffę?(č?)č?”",†0333333Ó?333333Ó?@żU} ’} ¶} I} ’} $} ¶} I} ’ } m } $} ¶} ¶  ’€> ’€> ,€> ,€> ,€> ”Ą> XĄ> XĄ> üĄ> Ą> sĄ> XĄ> üĄ>ż W¾WWWWWWWWWWWW ż W¾WWWWWWWWWWWW ż X/¾XXXXXXXXXXXX ż X0¾XXXXXXXXXXXX ¾ ?@@@@@@A@B@C@ ż Dż Eż Fż Fż Fż Fż Fż F ż F ż F ż F ż G ż F½Hš?I:@Iš?ż Iż Iż Iż Iż Jż Iż I Iż K~ L ƒä@½H@I;@I@ż Iż Iż Iż Iż Jż Iż I Iż K~ L ƒä@½H@IA@I6@ż Iż Iż Iż Iż Jż Iż I Iż K~ Lą‡ä@½ H@I€J@IP@ż Iż Iż Iż Iż Jż Iż I Iż K~ L@Šä@½ H@IP@I€J@ż I ż I!ż I"ż I#ż Jż Iż I$ż I%ż K~ L@Šä@½ H@I€P@IO@ż I&ż I'ż I(ż I)ż Jż Iż I Iż K~ L@Šä@½ H@I@Q@I@Q@ż I*ż I+ż I,ż I)ż Jż Iż I-ż I.ż K~ L@Šä@×"š0000$¶¤¤¤¤Ø¤ģPšHš$š0š( š š$>¶@ å"  ļ7gg’’’’Dœ&œ<3‹‹ ģĶÉ ]'a dü©ńŅMbP?_*+‚€%,Įƒ„&ffffffę?'ffffffę?(č?)č?”",333333Ó?333333Ó?U} ’} Ū} Ū} m"} Ū} Ū} @@@@”@,@,@,@,@ ,@ż W¾WWWWWWWż X;¾XXXXXXXż X<¾XXXXXXX¾?@@@@@@Bż Mż Fż Fż Fż Fż Fż Fż F1½Hš?I"@I8@ż I2ż I3ż I"½L`‰ä@NØó@½H@I@I(@ż I4ż I3ż I½L‡ä@N…@½H@I*@IB@ż I5ż Iż I6½LĄ‰ä@Nø„@½H@Iš?I@ż I7ż I8ż I"½L`ƒä@Nč‚@½ H@I(@IA@ż I9ż I+ż I:½ LĄ‰ä@N ~@א“&&&p\\\\ģPšH š š0š( š š >¶@ åļ7gg’’’’Dœ&œ<3‹‹ ģĶÉ 1cŁi dü©ńŅMbP?_*+‚€%,Įƒ„&ffffffę?'ffffffę?(č?)č?”",333333Ó?333333Ó?U} ’} Ū} Ū} m"} Ū} @@@@”@,@,@,@,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@,@,@ż W¾WWWWWWWż X;¾XXXXXXXż XY¾XXXXXXX¾OPPPPPPPż Qż R=ż Rż Rż Rż Rż Rż R1½Hš?I@I@ż I>ż I?ż I@½LĄ†ä@N˜‡@½H@I@I1@ż IAż I8ż IB½L€‡ä@NX‡@½H@I&@I@@ż ICż IDż I½LĄ‰ä@NX†@½H@I0@IQ@ż IEż IFż I½L@Šä@NP†@½ H@I@I4@ż IGż I8ż IH½ Lą‡ä@N8…@½ H@I$@I9@ż IIż IJż IK½ L`‰ä@N„@½ H@I.@IE@ż ILż IMż IN½ L Šä@Nˆƒ@½ H @I@I2@ż IOż IPż IQ½ L ‡ä@NXƒ@½ H"@I@I @ż IRż ISż I,½ Lą†ä@Nš‚@½H$@I,@I€D@ż ITż IUż IV½L Šä@Nč‚@½H&@I @I5@ż IWż Iż IX½Lą‡ä@NĄ€@×$0,&&&p\\\\\\\\\\ģPšH0šš0š( š š>¶@åļ7gg’’’’Dœ&œ<3‹‹ ģĶÉ ļk·q dü©ńŅMbP?_*+‚€%,Įƒ„&ffffffę?'ffffffę?(č?)č?”",333333Ó?333333Ó?U} ’} Ū} Ū} m"} Ū} @@@@”@,@,@,@,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ż W¾WWWWWWWż X“¾XXXXXXXż X<¾XXXXXXX¾OPPPPPPPż Qż Rż Rż Rż Rż Rż Rż R1½Vš?I2@I7@ż I}ż I¦ż I§½L`ˆä@I‹@½V@I5@I€K@ż IØż I{ż I½L@Šä@IXŠ@½V@I1@I$@ż I©ż IFż I8½L‡ä@Iūó@½V@I8@IN@ż IŖż I«ż I~½L@Šä@Ių‡@½ V@I4@I€I@ż I¬ż I­ż I"½ L@Šä@IŲ†@½ V@I9@I€P@ż I®ż I­ż I½ L@Šä@IH†@½ V@I6@IM@ż IÆż I°ż I±½ L@Šä@Ių„@½ V @I3@I€B@ż I²ż I­ż I½ L Šä@I„@½ V"@I7@I€M@ż I³ż I{ż I8½ L@Šä@I8„@× P&&&p\\\\\\\\ģ¼š“@ššœš( š ššd² š ³ š*€ūæĮj ?æ’?€ĆĆjæD:\..\WebResource.axd?d=sgbS6VmAry5G_hEA0Dvcle8e2C848qeNT3QHcfMzrrpqAMkQZblrPEzK2t1LvU4s_4owwiqF2s_JvoBu_kjnreuFZxGa34VlriLwyiAsOT3tzvNdfTYOV20oIba7tfTAFcxX3g2&t=635784287640000000Picture 2D:\..\WebResource.axd?d=sgbS6VmAry5G_hEA0Dvcle8e2C848qeNT3QHcfMzrrpqAMkQZblrPEzK2t1LvU4s_4owwiqF2s_JvoBu_kjnreuFZxGa34VlriLwyiAsOT3tzvNdfTYOV20oIba7tfTAFcxX3g2&t=635784287640000000štš]&`ų(ņ’’>¶@åļ7gg’’’’Dœ&œ<3‹‹¢^ ģĶÉ _w—„ dü©ńŅMbP?_*+‚€%,Įƒ„&ffffffę?'ffffffę?(č?)č?”",¢^333333Ó?333333Ó?U} ’} Ū} Ū} m"} Ū} @@@@”@,@,@,@,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@ż W¾WWWWWWWż X¾XXXXXXXż X<¾XXXXXXX¾SPPPPPPOż Tż Rż Rż Rż Rż Rż Rż R1½Uš?I€B@I<@ż IZż I[ż I½L ‰ä@Np‹@½U@IC@I=@ż I\ż IUż I]½LĄ‰ä@N@ˆ@½U@II@I€L@ż I^ż I_ż I`½L@Šä@Nx‡@½U@IB@I;@ż Iaż Ibż I½L ‰ä@N˜†@½ U@I€K@I€Q@ż Icż Idż I:½ L Šä@Nćģ@½ U@I<@I3@ż Iż Iż I½ L ‡ä@NŲ@½ U@I>@I&@ż Ież Iż If½ L‡ä@N @½ U @IF@IF@ż Igż Ihż I"½ L Šä@Nš@½ U"@I€D@IC@ż Iiż IUż Ij½ L Šä@Ną~@½U$@I€E@I€E@ż Ikż Ilż Im½L Šä@Nš}@½U&@I€@@I.@ż Inż IUż Io½L ‡ä@N°}@½U(@IK@IK@ż Ipż Iqż I"½L@Šä@N}@½U*@IE@I€C@ż Irż Isż It½L Šä@Nš|@½U,@I€G@IH@ż Iuż I"ż I½L@Šä@Ną|@½U.@I@@I,@ż Ivż Iwż I`½L ‡ä@N°|@½U0@I€F@I€F@ż Ixż Iyż I"½L@Šä@N@|@½U1@IG@IG@ż Izż I{ż I|½L@Šä@NŠz@½U2@IJ@I€O@ż I}ż Ilż I~½L@Šä@Nz@½U3@IH@I€H@ż Iż Iż I€½L@Šä@N°y@½U4@ID@I€@@ż Iż I‚ż IX½LĄ‰ä@N y@½U5@I€I@I€N@ż Iƒż I„ż IP½L@Šä@Ny@½U6@I€A@I:@ż I…ż Ihż I†½L€‰ä@N°x@½U7@I€C@I?@ż I‡ż Iż Iˆ½LĄ‰ä@N€x@½U8@IL@IĄQ@ż I‰ż Iż IŠ½L@Šä@Nąw@½U9@I€H@II@ż I‹ż Iyż Is½L@Šä@NĄw@½U:@I?@I*@ż IŒż Iż IŽ½L ‡ä@Nv@×BĄ X&&&p\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ģPšHPšš0š( š š>¶@åļ7gg’’’’Dœ&œ<3‹‹ ģĶÉ Ė†‰ dü©ńŅMbP?_*+‚€%,Įƒ„&ffffffę?'ffffffę?(č?)č?”",333333Ó?333333Ó?U} ’} Ū} Ū} m"} Ū} @@@@„,@ż W¾WWWWWWWż X¾XXXXXXXż X“¾XXXXXXX¾OPPPPPPOż Qż Rż Rż Rż Rż Rż Rż R1½Hš?I=@I"@ż Iż I‘ż I’½L‡ä@NŠ@׊d&&&pģPšH`šš0š( š š>¶@åļ7gg’’’’Dœ&œ<3‹‹ ģĶÉ ‹ dü©ńŅMbP?_*+‚€%,Įƒ„&ffffffę?'ffffffę?(č?)č?”",333333Ó?333333Ó?U} ’} Ū} Ū} m"} Ū} @@@@”@,@,@,@,@ ,@ż W¾WWWWWWWż Xœ¾XXXXXXXż X<¾XXXXXXX¾OPPPPPPOż Qż Rż Rż Rż Rż Rż Rż R1½Hš?IN@I€A@ż I”ż I+ż I"½LĄ‰ä@N@n@½H@I@P@IL@ż I•ż I–ż I—½L@Šä@NĄj@½H@I€M@I>@ż I˜ż I™ż Iˆ½LĄ‰ä@N@f@½H@IĄP@I@P@ż I&ż I'ż I(½L@Šä@N e@½ H@IQ@IĄP@ż Išż I›ż I"½ L@Šä@N€U@א“&&&p\\\\ģPšHpšš0š( š š>¶@ åļ7gg’’’’Dœ&œ<3‹‹ ģĶÉ '‘/• dü©ńŅMbP?_*+‚€%,Įƒ„&ffffffę?'ffffffę?(č?)č?”",333333Ó?333333Ó?U} ’} Ū} Ū} m"} Ū} @@@@”@,@,@,@,@ ,@ż W¾WWWWWWWż Xœ¾XXXXXXXż X“¾XXXXXXX¾OPPPPPPOż Qż Rż Rż Rż Rż Rż Rż R1½Hš?I€O@IJ@ż Iż Ižż I½L@Šä@N`n@½H@IO@I€G@ż IŸż I ż I”½L@Šä@N n@½H@I€L@I@ż I¢ż I+ż I½L`ƒä@N l@½H@IM@I0@ż I£ż I+ż I½L ‡ä@NĄb@½ H@I€N@ID@ż I¤ż IFż I„½ L Šä@N`@א“&&&p\\\\ģPšH€š š0š( š š >¶@ åļ7gg’’’’Dœ&œ<3‹‹ ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0 @H\h € Œ˜å onoufriosIBMMicrosoft Excel@ŃĢE2Ń@€ūåŌā©Ńž’ÕĶ՜.“—+,ł®0HHP X`hp x åę KAV_AKYRESKAV_AMEA_DE_AITKAV_AMEA_PE_AITKAV_emmAMEA_DE_AITKAV_POLYT_DE_AITKAV_POLYT_TE_AITKAV_TRIT_DE_AITKAV_TRIT_TE_AIT Öżėėį åńćįóßįņ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKž’’’MNOPQRSž’’’UVWXYZ[ž’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄFž’’’Workbook’’’’’’’’’’’’M–SummaryInformation(’’’’LDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’T