Ειδικότητες ΚΕΚ ΑμεΑ

 

ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Πηλοπλαστική – Τουριστικά κεραμικά

Δερμάτινα είδη

Αγιογραφία

Ξυλουργική

Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος (Τηλεκατάρτιση)

Κατασκευή – Σχεδιασμός Ιστοσελίδων

Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

 

 
ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ

Γεωτεχνικό Εκπαιδευσίμων

Κοπτικής - Ραπτικής Εκπαιδευσίμων

Πληροφορική Εκπαιδευσίμων

Ξυλουργικό Εκπαιδευσίμων

 

Γενικής Κατεύθυνσης Ασκησίμων