ΟΑΕΔ

 

 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Επαναπροσανατολισμός

Βασικός σκοπός της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Επαναπροσανατολισμού είναι να βοηθηθεί ο άνεργος να αποφασίσει το είδος του επαγγέλματος που μπορεί να ασκήσει με βάση το επαγγελματικό του προφίλ, τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε άτομα που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας χωρίς σαφή επαγγελματικό στόχο

 • Σε άτομα που καλούνται να αλλάξουν το επάγγελμα που ασκούσαν στο παρελθόν

Αριθμός Συμμετεχόντων


Για την ένταξη ενδιαφερομένων σε ομάδα συμβουλευτικής, απαιτείται η κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο.
Ο αριθμός των μελών μιας ομάδας συμβουλευτικής κυμαίνεται μεταξύ των 8 και 12 ατόμων.

Διάρκεια ομάδας συμβουλευτικής


Η διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας σε μια ομάδα ανέργων κυμαίνεται αυστηρά μεταξύ των επτά (7) και οκτώ (8) ημερών.

 

Μεθοδολογία – Εργαλεία

 • Ομαδική Συμβουλευτική

 • Ατομική Συμβουλευτική

 • Βιωματικός τρόπος Εργασίας

 • Τεστ Προσωπικότητας

 • Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

 

Δυναμικές φάσεις κατά τη διαδικασία Διαχείρισης Καριέρας

 •  Συμβουλευτική με σκοπό την ανάπτυξη της Αυτοαντίληψης και Δημιουργία Επαγγελματικού Προφίλ

 •  Πληροφόρηση–Γνωριμία με το Περιβάλλον Εργασίας

 •  Εκπαιδευτική Πληροφόρηση

 •  Σύνθεση – Λήψη Απόφασης – Κατάρτιση Επαγγελματικού Σχεδίου Δράσης

 

Οφέλη συμμετοχής


Τα οφέλη από τη συμμετοχή του ανέργου σε ομάδα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι :

 •  διερεύνηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αξιών, ενδιαφερόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών

 •  επαγγελματική ανάπτυξη και ωρίμανση

 •  πληροφόρηση για ευκαιρίες εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης

 •  σύνθεση επαγγελματικού προφίλ (επαγγελματικών ενδιαφερόντων, αξιών, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσωπικών χαρακτηριστικών) σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της ζητούμενης θέσης εργασίας

 •  λήψη επαγγελματικής απόφασης και δημιουργία επαγγελματικού σχεδίου με βήματα προετοιμασίας για την υλοποίηση της επαγγελματικής απόφασης

 

Πώς μπορώ να ενταχθώ σε ομάδα συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού;
 • Πληροφορίες σχετικές με τις προϋποθέσεις ένταξής σας στις συγκεκριμένες ομάδες μπορείτε να λάβετε από όλα τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Είναι απαραίτητη η συνεργασία σας με Εργασιακό Σύμβουλο.
 • Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109989184, 2109989173. email: symvouleftiki@oaed.gr
 • Διεύθυνση Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Α1) Διεύθυνση: Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Αθήνα, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109989629, 2109989634. email: a1@oaed.gr
 • Πληροφορίες μπορείτε να λάβετε και από το Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Διεύθυνση: Πειραιώς 52, Αθήνα, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105247479, 2105288445 email: pkep@oaed.gr