camping

Πάροχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

  • φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων, σύμφωνα με την Αριθ. Φ. 200/Γ2β/οικ. 6249 (ΦΕΚ 94/Β/87) ΥΑ και την Αριθ. οικ. 1277/89 (ΦΕΚ 199/Β/1989) ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

τα οποία έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο.

 

Τρόπος συμμετοχής στο πρόγραμμα

  • Υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής κάθε χρόνο κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση
  • Οι πάροχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση καταγράφονται σε έναν πίνακα, το «Μητρώο Παρόχων»
  • Μετά την ένταξη των παρόχων στο Μητρώο ακολουθούν επιτόπιοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βάσει των οποίων ολοκληρώνεται η διαδικασία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα.

 

Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος-Ιδιωτικό συμφωνητικό

Οι δικαιούχοι των οποίων τα παιδιά έλαβαν Επιταγές Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις θέσεων.

Με την άφιξη των ωφελούμενων στην κατασκήνωση ελέγχονται από τον πάροχο τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας τους και στη συνέχεια υπογράφεται με τον δικαιούχο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τέλος, ο πάροχος ενεργοποιεί την Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την εξακρίβωση της ορθής υλοποίησής του.

 

Ποσό επιδότησης - Αποπληρωμή του προγράμματος

  • Η επιδότηση που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ενσωματώνεται στην Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.
  • Η επιδότηση καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού για όλη τη διάρκεια της διαμονής του στην κατασκήνωση.
  • Το ημερήσιο τροφείο καθορίζεται από σχετική ΚΥΑ.
  • Οι πάροχοι οφείλουν να εκδίδουν Τιμολόγια ή Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών στο όνομα των δικαιούχων για το ποσό της επιδότησης. Για την αποπληρωμή του προγράμματος οι πάροχοι υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά σε χρόνο που ορίζεται  στη Δημόσια Πρόσκληση.
  • Οι αιτήσεις αποπληρωμής υποβάλλονται στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της έδρας των επιχειρήσεων.

 

Όροι εφαρμογής του προγράμματος

Για να ενημερωθείτε για τους όρους εφαρμογής του προγράμματος πατήστε εδώ.