Πάροχοι Τουριστικών Καταλυμάτων

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα εξής τουριστικά καταλύματα:

 • ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων (ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, παραδοσιακά καταλύματα)
 • ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα πέντε (5), τεσσάρων (4), τριών (3), δύο (2) κλειδιών και χωρίς κατάταξη
 • τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες-επαύλεις (αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα)
 • οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

τα οποία

 • πληρούν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, ανάλογα με την κατηγορία τους και ,
 • διαθέτουν εντός των δωματίων ιδιαίτερο λουτρό, ατομικό ή κεντρικό σύστημα ψύξης – θέρμανσης ανάλογα με τις περιόδους λειτουργίας τους, ψυγείο και τηλεόραση (δεν απαιτούνται για τις οργανωμένες κατασκηνώσεις) και
 • έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο.

 

Τρόπος συμμετοχής στο πρόγραμμα

 • Υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής κάθε χρόνο κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση
 • Οι πάροχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση καταγράφονται σε έναν πίνακα, το «Μητρώο Παρόχων»
 • Μετά την ένταξη των παρόχων στο Μητρώο ακολουθούν επιτόπιοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βάσει των οποίων ολοκληρώνεται η διαδικασία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα.

 

 Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος-Ιδιωτικό συμφωνητικό

Οι δικαιούχοι – ωφελούμενοι που είναι κάτοχοι Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις δωματίων.

Οι πάροχοι δεν μπορούν να δεχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος δικαιούχους των οποίων ο τόπος διαμονής βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με το κατάλυμά τους, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Οι πάροχοι μπορούν να δεχθούν στο κατάλυμα ωφελούμενους, χωρίς αυτοί να συνοδεύονται από τον δικαιούχο, με την προϋπόθεση ότι:

 • οι ωφελούμενοι είναι παιδιά ηλικίας 18 έως 24 ετών,
 •  οι ωφελούμενοι είναι σύζυγοι των δικαιούχων,
 • οι ωφελούμενοι είναι παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών που συνοδεύονται από τον/την σύζυγο του/της δικαιούχου (ωφελούμενο/η ή μη), 
 • η σύμβαση υπογράφεται από τους δικαιούχους ή από τα ωφελούμενα τέκνα 18-24 ετών ή τους/τις συζύγους των δικαιούχων (ωφελούμενους/ες ή μη) με νόμιμη εξουσιοδότηση των δικαιούχων. 

Δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές διακοπές:

 • οι συνοδοί ΑμεΑ χωρίς το άτομο με αναπηρία που συνοδεύουν,
 •  τα παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών χωρίς τους/τις δικαιούχους ή τους/τις συζύγους τους (ωφελούμενους/ες ή μη).

Με την άφιξη των δικαιούχων-ωφελούμενων στο κατάλυμα ελέγχονται από τον πάροχο τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας τους και στη συνέχεια υπογράφεται μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τέλος, ο πάροχος ενεργοποιεί την Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού των δικαιούχων - ωφελουμένων από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την εξακρίβωση της ορθής υλοποίησής του.

 

Ποσό επιδότησης – Ιδιωτική Συμμετοχή Δικαιούχων - Αποπληρωμή του προγράμματος

 • Στη Δημόσια Πρόσκληση ορίζονται οι τιμές επιδότησης ανά δικαιούχο – ωφελούμενο και ανά διανυκτέρευση ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία του καταλύματος
 • Εκτός από την επιδότηση που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ, οι δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλουν και ποσό ιδιωτικής συμμετοχής, το οποίο συμφωνείται με τον πάροχο κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Το ποσό ιδιωτικής συμμετοχής δεν πρέπει να ξεπερνάει συγκεκριμένα ανώτατα όρια που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση. Για τη Λέρο, Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κω και τον νομό Έβρου η ιδιωτική συμμετοχή είναι υποχρεωτικά μηδενική.
 • Οι πάροχοι οφείλουν να εκδίδουν κατά την αναχώρηση Τιμολόγια ή Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών στο όνομα των δικαιούχων τόσο για το ποσό της επιδότησης όσο και της ιδιωτικής συμμετοχής, όπως ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση
 • Για την αποπληρωμή του προγράμματος οι πάροχοι υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όπως αυτά ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση
 • Οι αιτήσεις αποπληρωμής υποβάλλονται στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της έδρας των επιχειρήσεων.

Όροι εφαρμογής του προγράμματος

Για να ενημερωθείτε για τους όρους εφαρμογής του προγράμματος πατήστε εδώ.

Oδηγίες - Οθόνες για Παρόχους