ΟΑΕΔ

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Γνώμη σας μετράει

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις ακόλουθες ερωτήσεις ώστε να μας μεταφέρετε την άποψή σας:

Βαθμολογήστε την πληρότητα των πληροφοριών
Βαθμολογήστε την Σαφήνεια των πληροφοριών
Βαθμολογήστε την Οργάνωση και δομή των πληροφοριών
Βαθμολογήστε την Εμφάνιση
Βαθμολογήστε την Ευκολία πλοήγησης