Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2019

Για την Δημόσια Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ.

Για οδηγίες υποβολής αίτησης από δικαιούχους, πατήστε εδώ

Για οδηγίες υποβολής αίτησης από παρόχους, πατήστε εδώ