Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2020

04.06.2020 - Για την Δημόσια Πρόσκληση πατήστε εδώ.

04.06.2020 - Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Αν είστε δικαιούχος, για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Αν είστε πάροχος, για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Για οδηγίες υποβολής αίτησης από δικαιούχους, πατήστε εδώ.

Για οδηγίες υποβολής αίτησης από παρόχους, πατήστε εδώ.

 

09.06.2020. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και παρόχους που επιθυμούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το Πρόγραμμα Επιταγών Βιβλίων 2020 ότι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr μέσω των οποίων υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα που αναφέρονται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση (Αρ. Προκήρυξης 5/2020, σελίδα 3) έχουν αλλάξει. Οι νέες ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι οι εξής:

Δικαιούχοι

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-agoras-biblion

Πάροχοι

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-epitagon-agoras-biblion