ΟΑΕΔ

 

 

Στοχευμένα Προγράμματα Κατάρτισης ΚΕΚ ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα Κατάρτισης εργαζομένων που βρίσκονται σε καθεστώς «επίσχεσης εργασίας» με στόχο την επανα-προώθηση τους στην αγορά εργασίας με βελτιωμένα προσόντα λόγω της οικονομικής κρίσης. Είναι ταχύρυθμα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 100 έως 300 ωρών, που οδηγούν σε δημιουργία θέσεων εργασίας.