Ανακοίνωση για την μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού Α4 της ΠΔΑΝ

Ανακοίνωση για την μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού Α4 της ΠΔΑΝ

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση (6ΤΝ34691Ω2-Σ1Ζ)