Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών φύλαξης για τα κτίρια των υπηρεσιών ΠΔΗ ΟΑΕΔ από 1/7/2021 έως 31/8/2021

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών φύλαξης για τα κτίρια των υπηρεσιών ΠΔΗ ΟΑΕΔ από 1/7/2021 έως 31/8/2021

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση