Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού χαρτιού Α4 της ΠΔ Κρήτης

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού χαρτιού Α4 της ΠΔ Κρήτης

Δείτε εδώ την ανακοίνωση