Ανακοίνωση νέας μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για προμήθεια χαρτιού Α4 - ΠΔΑΝ

 

Ανακοίνωση νέας μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια χαρτιού Α4 - ΠΔΑΝ

 

 

 

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση