Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τους Βρεφ/κους Σταθμούς του ΟΑΕΔ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021

Δείτε εδώ το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

Με ανακοίνωση του Διοικητή του ΟΑΕΔ θα οριστεί το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων.