Ανακοίνωση - Βεβαιώσεις εφορίας

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει σχετικά µε τις βεβαιώσεις για την εφορία, ότι οι συναλλασσόμενοι µε τον Οργανισμό δεν χρειάζεται να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΠΑ2) ή να τις αναζητούν στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, καθώς τα στοιχεία των ποσών που έχουν καταβληθεί, έχουν αποσταλεί ήδη στην Γενική Γραμματεία Δηµοσίων Εσόδων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση