ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΑΕΚ 0,24% ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2020

Σήμερα Πέμπτη 19-12-2019 δημοσιοποιείται η εγκύκλιος του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24% ) για το έτος 2020, σύμφωνα με τη διατύπωση γνώμης της επιτροπής ΕΛΕΚΠ (αρ. 661/44/03.12.2019) και την με αριθμό.5993/94/17.12.2019 απόφασή του Δ.Σ του Οργανισμού.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αρχίσουν να υποβάλλουν προγράμματα για υλοποίηση για το έτος 2020, από την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020.

Η ανακοίνωση

Η εγκύκλιος