ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Δ.ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΣ

Διενέργεια κλήρωσης, προκειμένου να ορισθούν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής, του έργου της αριθμ. 16/16 σύμβασης, με ανάδοχο το Δημήτριο Καρασιώτο.

Για να δείτε την ανακοίνωση κλήρωσης πατήστε εδώ.