Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 36.500 ανέργων

Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο Τύπου

Πατήστε εδώ για να δείτε τους προσωρινούς πίνακες