Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης, μετά την εξέταση αιτήσεων θεραπείας, για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στις 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ

Σήμερα, Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2021-2022, μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την κατάταξή τους με τον αριθμό (ID) της αίτησης που υπέβαλαν.
1.Ανακοίνωση
2.Δείτε εδώ Πίνακες Aττικής & Νήσων-21
3.Δείτε δώ Πίνακες Ανατ. Μακεδον. Θράκης-21
4.Δείτε εδώ Πίνακες Κ & Δ Μακεδονίας-21
5.Δείτε εδώ Πίνακες Ηπείρου-21
6.Δείτε εδώ Πίνακες Θεσσαλίας-21
7.Δείτε εδώ Πίνακες Κρήτης-21
8.Δείτε εδώ Πίνακες Πελοποννήσου-21