Ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις Π.Δ. Θεσσαλίας

Πρόσκληση για την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις περιοχής αρμοδιότητας ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, του παραθερισμού των παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ.

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.