Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο "Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης δομικών στοιχείων στο κτιριακό συγκρότημα ΚΕΤΕΚ Χίου"

Τεύχη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης δομικών στοιχείων στο κτιριακό συγκρότημα ΚΕΤΕΚ Χίου"

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τα τεύχη πατήστε εδώ