Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διοίκησης του ΟΑΕΔ για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες"

"Ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διοίκησης του ΟΑΕΔ για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες". Προϋπολογισμός 300.073,46 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 372.091,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Δικαίωμα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες, προϋπολογισμός: 150.036,73 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 186.045,55 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ