Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός “προμήθειας φακέλων αλληλογραφίας προπληρωμένου τέλους για την κάλυψη των αναγκών της Διοίκησης του Οργανισμού”.

Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός “προμήθειας φακέλων αλληλογραφίας προπληρωμένου τέλους για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Διοίκησης του Οργανισμού”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 97.200,00 € που δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

 

Δείτε τη Διακήρυξη: ΤΕΥΧΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ