Αποπληρωμές προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 ετών 2013-2016

Σε συνέχεια των από 27/03/2019 & 25/07/2019 ανακοινώσεων, σχετικά με τον έλεγχο των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 (1-30) ετών 2013 -2017 που διενεργεί η Δ/νση Α3, και προς διευκόλυνση των ΦΕΕ, συμπληρωματικά αναρτώνται σήμερα:

 

Κατάλογος προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 ετών 2013-2016, για τα οποία οι διενεργηθέντες έλεγχοι είναι  θετικοί και η αποπληρωμή των προγραμμάτων αυτών δύναται να ολοκληρωθεί  (με τον περιορισμό φυσικά της ύπαρξης εκκρεμοτήτων σχετικά με Καταστατικά ή/και Αρχαιρεσίες ή/και Συμφωνητικά). Πατήστε για τον κατάλογο.

 

Κατάλογος προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 ετών 2013-2016, όπου το σφάλμα σχετικά με την επιλεξιμότητα καταρτιζομένων είναι έως 50%. Τα προγράμματα αυτά θα αποπληρωθούν εν μέρει,  με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν και άλλοι λόγοι αφαίρεσης καταρτιζομένων, όπως για παράδειγμα απουσίες κτλ, ή ύπαρξη εκκρεμοτήτων σχετικά με Καταστατικά ή/και Αρχαιρεσίες ή/και Συμφωνητικά.
Η αποτύπωση των προγραμμάτων στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ, γίνεται σταδιακά και θα ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.
Σημειώνεται πως η αφαίρεση θα είναι ορατή στη λίστα των καταρτιζομένων κάθε προγράμματος χωριστά έχοντας την ένδειξη στην τελευταία στήλη «αφαιρέθηκε κατόπιν ελέγχων ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ ή από τον ΦΕΕ» ). Πατήστε για τον κατάλογο.
  Κατάλογος προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 ετών 2013-2016, για τα οποία το αποτέλεσμα των ελέγχων είναι αρνητικό (άνω του 50% σφάλμα – σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των καταρτιζομένων).
Αυτά τα προγράμματα ΔΕΝ αποπληρώνονται. Η διαγραφή των μη επιλέξιμων καταρτιζομένων θα αποτυπωθεί μέχρι και το τέλος του χρόνου στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ, στη λίστα των καταρτιζομένων κάθε προγράμματος χωριστά,  έχοντας την ένδειξη στην τελευταία στήλη «αφαιρέθηκε κατόπιν ελέγχων ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ ή από τον ΦΕΕ». Πατήστε για τον κατάλογο.

 

Όσα προγράμματα δεν εμφανίζονται ακόμα στις παραπάνω λίστες σημαίνει ότι είτε δεν έχει υποβληθεί ακόμη γι’ αυτά αίτηση αποπληρωμής, είτε δεν έχει γίνει ακόμη η επεξεργασία από τις Οικονομικές υπηρεσίες, είτε βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία ελέγχου.