Αποτελέσματα ΚΕΚ Ιωαννίνων

Για τα αποτελέσματα της πρωτοβάθμιας επιτροπής προγραμμάτων ΚΕΚ Ιωαννίνων πατήστε εδώ και εδώ.