Αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθηνών

Αναρτήθηκαν  σήμερα τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθηνών,  για το σχολικό έτος  2020-2021, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  της υπ’ αριθμ. 34894/18-06-2020 Απόφασης Διοικητή. 

Οι πίνακες που περιλαμβάνουν Επιτυχόντες, Επιλαχόντες  και Απορριφθέντες διαμορφώνονται με βάση το ατομικό δηλωθέν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΠΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΚΟΗΣ