Βεβαίωση αποδοχών ωφελουμένων του Προγράμματος "Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ"

Βεβαίωση αποδοχών
ωφελουμένων του Προγράμματος
"Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ"

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ