Διαγωνισμός Γραφικής Ύλης Π.Δ. Κρήτης

Πρόχειρος Διαγωνισμός, για την Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, Π.Δ. Κρήτης και Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.

 

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.