Διαγωνισμός παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., για ένα έτος.

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.