Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνεςδείτε το πλήρες τεύχος της διακήρυξης