Διακοπή λειτουργίας του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» στις 8.6.2016 για 7 ώρες, από 14:00 έως 21:00

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 8.6.2016 η προγραμματισμένη σε πάγια βάση, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (https://eservices.yeka.gr) διακοπή λειτουργίας λόγω συντήρησης θα διαρκέσει επτά (7) ώρες αντί τριών (3) από 14:00 έως 21:00 λόγω ειδικών εργασιών που χρειάζονται να εκτελεσθούν στο πλαίσιο συντήρησης του ηλεκτρικού φορτίου που τροφοδοτεί το computer room του ΟΑΕΔ.