Διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διοίκησης του ΟΑΕΔ για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες ΑΣ : 142231

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα ανακοίνωση και σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν κατατεθεί, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διοίκησης του ΟΑΕΔ για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12)  μήνες ΑΣ : 142231.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ