Διόρθωση λάθους στην Επαναληπτική Πρόσκληση ΠΔΑΝ Παιδιάτρου

 

Δια του παρόντος ανακοινώνεται ότι στην ανωτέρω σχετική επαναληπτική πρόσκληση αναφορικά με την «παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου σε ΒΝΣ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης του ΟΑΕΔ Αττικής & Νήσων για τα έτη 2021-2022», εκ παραδρομής αναφέρεται ότι ημέρα κατάθεσης προσφορών είναι η Τετάρτη 29/10/2021.
Η ορθή ημερομηνία είναι Παρασκευή 29/10/2021.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ.αρ. 108080/22-10-2021 οικεία πρόσκληση.

 

Δείτε εδώ τη διόρθωση

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου του ΒΝΣ Πάτρας

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου του ΒΝΣ Πάτρας δώδεκα (12)

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του ΟΑΕΔ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου τηςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του ΟΑΕΔ
Περισσότερα