ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΟΑΕΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΟΑΕΔ

 

 

Ημερίδα, με θέμα τα «Προγράμματα Μάθησης στον Χώρο Εργασίας - Ποιοτική Μαθητεία ΟΑΕΔ», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ, (Αριστοτέλους 46, Αθήνα).

Τις εργασίες της ημερίδας θα ανοίξει ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν τα νέα Προγράμματα Μάθησης στον Χώρο Εργασίας, για 30 ειδικότητες, που εκπονήθηκαν με ίδια μέσα από τον ΟΑΕΔ, στα οποία καταγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες) που πρέπει να αποκτηθούν από τους μαθητευόμενους των ΕΠΑΣ Μαθητείας, κατά τη διάρκεια της Μάθησης στον Χώρο Εργασίας, καθώς και η σύνδεσή τους με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της ειδικότητάς τους. Σημειώνεται ότι η συνεχής βελτίωση των προγραμμάτων Μαθητείας του ΟΑΕΔ, επιτυγχάνεται με την ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη των κοινωνικών εταίρων, ο ρόλος των οποίων είναι καθοριστικός για την αποτελεσματικότερη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Η αναβάθμιση του συστήματος Μαθητείας και η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, αποτελεί κύριο στόχο του Οργανισμού.

Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει με επιτυχία από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, καταξιωμένο στον κόσμο της εργασίας, που βασίζεται στο διαχρονικά επιτυχημένο γερμανικό μοντέλο δυικού συστήματος Μαθητείας. Σήμερα, λειτουργούν 49 ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ, πανελλαδικά. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Οργανισμού, το 56,6% του συνόλου των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας βρίσκουν εργασία στο αντικείμενό τους, μετά το τέλος της φοίτησής τους και της πρακτικής τους άσκησης, σε χρονικό διάστημα έως και 12 μήνες.

Οι σπουδαστές των ΕΠΑ.Σ. σε πολλές περιπτώσεις προσλαμβάνονται ως εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, στις οποίες ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, ενώ, όσοι βρίσκουν εργασία, συνεχίζουν να απασχολούνται στο ίδιο αντικείμενο και δεν αλλάζουν επαγγελματική πορεία τα επόμενα χρόνια, σε ποσοστό που κυμαίνεται από 65% έως 70%.

Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ διαρκεί δύο έτη (τέσσερα εξάμηνα). Η αμοιβή των ασκούμενων μαθητών ανέρχεται στο 75% του κατώτατου ημερομισθίου, που ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και για τα τέσσερα εξάμηνα πρακτικής άσκησης, που αντιστοιχεί σε 21,78 ευρώ/ημέρα πρακτικής άσκησης, εκ των οποίων 16,54 ευρώ/ημέρα επιδοτούνται από το ΕΚΤ.