Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής (Γ' Κύκλος), για 2.082 θέσεις πλήρους απασχόλησης

 

18-10-2021 Τροποποίηση ΚΥΑ - Δίμηνη επέκταση χρονικής διάρκειας (ΦΕΚ 4751/Β/14-10-2021)

21-12-2021 Τροποποίηση ΚΥΑ - Τετράμηνη επέκταση χρονικής διάρκειας (ΦΕΚ 5584/Β/18-12-2020)

25-08-2020Τροποποίηση ΚΥΑ - Δίμηνη επέκταση χρονικής διάρκειας (ΦΕΚ 3504/Β/24-08-2020)

Ξεκινάει την την Τετάρτη 31/10/2018 και ώρα 14:00 και λήγει τη Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω,για 2.082 θέσεις πλήρους απασχόλησης, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής (Γ΄ Κύκλος).
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο –αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου - στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

30-10-2018 Δελτίο τύπου

30-10-2018 Δημόσια Πρόσκληση

30-10-2018 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία Τοποθέτησης και Ειδικότητα)

30-10-2018 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

30-10-2018 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

 

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων

04-12-2018 Δελτίο τύπου

04-12-2018 Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων

04-12-2018 Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων

04-12-2018 Προσωρινός πίνακας αποκλειομένων

Ανάρτηση  Οριστικών Πινάκων 

14-12-2018 Δελτίο Τύπου 

14-12-2018 Οριστικός πίνακας επιτυχόντων

14-12-2018 Οριστικός πίνακας επιλαχόντων

14-12-2018 Οριστικός πίνακας αποκλειομένων 

 

08-01-2019 Πίνακας τοποθετημένων ωφελουμένων

08-01-2019 Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα

08-01-2019 Παρουσιολόγιο

08-01-2019 Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση

 

08-01-2019 Νόμος 4320 - άρθρο 42 "Αποδοχές ωφελουμένων κοινωφελούς"

18-03-2019 Νέες αποδοχές ωφελουμένων κοινοφελούς

31-05-2019  Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών – αμοιβών σε

                     ωφελούμενους που έχουν τοποθετηθεί σε Επιβλέποντες Φορείς, στο πλαίσιο των Δημοσίων

                       Προσκλήσεων για τα Προγράμματα  Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς

26-05-2020 Τροποποίηση ΚΥΑ - Τετράμηνη επέκταση χρονικής διάρκειας (ΦΕΚ 403/Β/10-02-2020)

28-05-2020 "Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών – αμοιβών σε  ωφελούμενους που έχουν τοποθετηθεί σε

          Επιβλέποντες Φορείς, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για τα Προγράμματα  Κοινωφελούς Χαρακτήρα."