Επαναλειτουργία της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας των ΕΠΑΣ Μαθητείας και υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου των self test

Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28503 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.» (ΦΕΚ Β/1872/8-05-2021), οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ θα επαναλειτουργήσουν με δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, από τη Δευτέρα 10 Μαΐου, σε όλη την επικράτεια.

Εφαρμόζεται το υποχρεωτικό μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19, σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας αλλά και των Σχολών ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, που συνεχίζουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27207(ΦΕΚ 1825/Β/5-5-2021).

Η συλλογή των διαγνωστικών τεστ νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, γίνεται πριν την είσοδο εκπαιδευτικών, μαθητών και λοιπού προσωπικού στην εκπαιδευτική μονάδα. Για την τρέχουσα εβδομάδα, διενεργείται δύο (2) φορές προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Οι Διευθυντές καλούνται να λάβουν επίσης μέριμνα τόσο για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, όσο και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τον COVID-19, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και στις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Ενδεικτικά αναφέρονται :

η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

  • τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών
  • οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες
  • η χρήση αντισηπτικών
  • οι σχολαστικοί καθαρισμοί
  • οι τακτικοί αερισμοί των χώρων
  • τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, κ.ά.

Η σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία θα συνεχιστεί όπου απαιτείται και θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα διδασκαλίας, ανάλογα με τις ανάγκες των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και των ειδικοτήτων.

Οι μαθητές μετακινούνται από και προς τη σχολή με βεβαίωση κίνησης, η οποία είναι πάγια, και παρέχεται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας. Περιέχει δε το ονοματεπώνυμο του μαθητή, τον τόπο κατοικίας και τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του μαθητή/της μαθήτριας.

Παρατείνεται η προληπτική αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας στις εκπαιδευτικές δομές των ΙΕΚ και ΚΕΚ του ΟΑΕΔ και συνεχίζεται η υποχρεωτική διενέργεια σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας στα ΙΕΚ του Οργανισμού.

Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία του ΟΑΕΔ συνεχίζουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία, με υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν είναι συμβατή με τον βαθμό και το είδος της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης. Στην ανωτέρω ΚΥΑ αναφέρονται αναλυτικά οι οδηγίες εφαρμογής των κανόνων υγιεινής για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Επίσης αναστέλλεται η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΟΑΕΔ σε όλη την επικράτεια κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι διοικητικές λειτουργίες δεν θίγονται από την εφαρμογή της ΚΥΑ.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (σε μορφή pdf)