Προσωρινοί πίνακες για το νέο πρόγραμμα ψηφιακής κατάρτισης 3.000 ανέργων ΟΑΕΔ - Google Ελλάδας

 Προσωρινοί πίνακες για το νέο πρόγραμμα ψηφιακής κατάρτισης 3.000 ανέργων ΟΑΕΔ - Google Ελλάδας

Δελτίο τύπου

Προσωρινός πίνακας ωφελουμένων

Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων

Προσωρινός πίνακας αποκλειομένων