Κλήρωση για ορισμό Επιτροπής Παραλαβής έργου EEO GROUP AE

Διενέργεια κλήρωσης, προκειμένου να ορισθεί ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής της αριθμ. 43/16 σύμβασης με τον ανάδοχο EEO GROUP AE.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.