Κλήρωση για ορισμό Επιτροπής Παραλαβής έργου ERGMASIN DEALS PC

Διενέργεια κλήρωσης, προκειμένου να ορισθούν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής του έργου του αναδόχου ERGMASIN DEALS PC.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.