Κλήρωση για ορισμό Επιτροπής Παραλαβής έργου OCTANE ΕΠΕ

Διενέργεια κλήρωσης, προκειμένου να ορισθούν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής του έργου του αναδόχου OCTANE ΕΠΕ.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.