Κλήρωση για ορισμό Επιτροπής Παραλαβής ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ

Κλήρωση προκειμένου να ορισθούν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της σύμβασης με την εταιρεία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.