Κλήρωση ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής έργου OPTIS AΕ

Διενέργεια κλήρωσης, προκειμένου να ορισθούν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής, του έργου της αριθμ. 30/16 σύμβασης, με ανάδοχο την εταιρεία OPTIS AΕ.

Για να δείτε την ανακοίνωση κλήρωσης πατήστε εδώ.