Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο της Δράσης “Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Ψηφιακό Μάρκετινγκ”

Έναρξη υποβολής αιτήσεων  για τη συμμετοχή στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο της Δράσης   “Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Ψηφιακό Μάρκετινγκ”

 Δελτίο τύπου

 Πρόσκληση