Μία αξιέπαινη πρωτοβουλία υπαλλήλου του ΟΑΕΔ με συνέχεια

Την αξιοποίηση νέων εφαρμογών και υπηρεσιών προς τους πολίτες και ταυτόχρονα τη σημαντική μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιακών δαπανών του Οργανισμού κατά 76% (σε απόλυτες τιμές μείωση δαπανών κατά 903.913,68 ευρώ ετησίως ή 75.326,14 ευρώ μηνιαίως) επέτρεψε η υλοποίηση δυο μελετών για την ποιοτική αναβάθμιση της δικτυακής πρόσβασης από και προς τις Υπηρεσίες του Οργανισμού. Οι δυο μελέτες υποβλήθηκαν ως προτάσεις προς την κεντρική Διοίκηση του ΟΑΕΔ από τον υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου Βώρο Άγγελο (Μηχανικό Η/Υ & Πληροφορικής), τον Μάρτιο του 2016.
Και οι δύο Μελέτες-Προτάσεις, από το στάδιο της αρχικής ιδέας και τον αναλυτικό σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση στο πανελλήνιο δίκτυο Υπηρεσιών ΟΑΕΔ, έγιναν µε ίδια μέσα του Οργανισμού (υπάλληλοι Γραφείων Πληροφορικής Περ/κων Δ/νσεων ΟΑΕΔ και Δ/νσης Μηχανογράφησης Διοίκησης ΟΑΕΔ).
Η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ Καθ. Μαρία Καραμεσίνη συνεχάρη τον υπάλληλο κ. Άγγελο Βώρο, ενώ θα τον προτείνει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες, για να του απονεμηθεί έπαινος. Επιπλέον, ο ΟΑΕΔ συμμετέχει µε την πρωτοβουλία του κ. Βώρου στον διαγωνισμό που διεξάγει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δηµόσιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration – EIPA) µε θέμα τις πιο καινοτόμες, αποτελεσματικές και αποδοτικές δράσεις/έργα υπηρεσιών του δηµόσιου τομέα για το 2017.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου.

Δήλωση του Πρωθυπουργού για την πρωτοβουλία υπαλλήλου του ΟΑΕΔ χάρη στην οποία εξοικονομήθηκαν σημαντικοί πόροι για το Δημόσιο.