Νέα ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες της ΠΔΘ και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα έτος

Ανακοινώνεται ότι η προβλεπόμενη, από την σχετική πρόσκληση, ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών για την «προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών της ΠΔ Θεσσαλίας και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα έτος», μετατίθεται εκ νέου, λόγω προβλήματος της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Υπηρεσίας μας, για την 25/6/2021 και ώρα 12:00 πμ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η σχετική πρόσκληση.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση