Νέο πιλοτικό πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 100 εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό μέσω συνεργασίας ΟΑΕΔ και Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Νέο πιλοτικό πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 100 εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό μέσω συνεργασίας ΟΑΕΔ και Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Δελτίο τύπου παράτασης υποβολής αιτήσεων

Απόφαση παράτασης

 Δελτίο τύπου

 Πρόσκληση

 Απόδειξη γώσης Η/Υ

 Απόδειξη γνώσης Αγγλικών Β1