generic

Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού

A/A

Θεσμικό Πλαίσιο

ΦΕΚ

Σύντομη Περιγραφή

1

ΝΔ 2961/1954

ΦΕΚ 197 Α 1954

Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας

2

ΝΔ 212/1969

ΦΕΚ 112 A 1969

Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως

3

Β.Δ 404-405/1971

ΦΕΚ 123 A 1971

Περί Οργανώσεως συγκροτήσεως και λειτουργιάς των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ

4

ΒΔ 410/1971

ΦΕΚ 124 Α 1971

Περί της ταμειακής και λογιστικής διαχειρίσεως του ΟΑΕΔ

5

ΠΔ 416/1990

ΦΕΚ 162 Α 1990

Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στον ΟΑΕΔ

6

Ν 2434/1996

ΦΕΚ 188/1996

Μέτρα για την Απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες

7

ΠΔ 394/1998

ΦΕΚ 276/1998

Σύσταση Γενικής Δνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

8

Ν 2956/2001

ΦΕΚ 258/2001

Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις

9

ΥΑ 190789/2002

ΦΕΚ 754/2002

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του διοικητή του ΟΑΕΔ

10

Ν 3144/2003

ΦΕΚ 111 A/ 2003

Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις (Θέματα ΟΑΕΔ)

11

ΥΑ 80045/1094/2003

ΦΕΚ 1094 2003

Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας

12

Ν 3230/2004

ΦΕΚ 44 Α 2004

Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις

13

Ν 3475/2006

ΦΕΚ 146 Α 2006

Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής Εκπαίδευσης

14

Ν 3614/2007

ΦΕΚ 267 2007

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

15

ΥΑ 80030/2007

ΦΕΚ 1197 Β 2007

Συγχώνευση υπηρεσιών, καθορισμός διάρθρωσης και αρμοδιότητες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ

16

ΥΑ 1100721/661/0015

ΦΕΚ 2139 Β 2007

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 80030/29.6.2007 «Συγχώνευση Υπηρεσιών, καθορισμός, διάρθρωσης και αρμοδιότητες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ»

17

Ν 3996/2011

ΦΕΚ 170/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις

18

Ν 4075/2012

ΦΕΚ 89Α/2012

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων,

19

Ν 4144/2013

ΦΕΚ 88/2013

Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

20

Ν 4186/2013

ΦΕΚ 193 Α 2013

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

21

ΠΔ 152/2013

ΦΕΚ 240Α/2013

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

22

Ν 4262/2014

ΦΕΚ 114Α/2014

Απλούστευση της δανειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις