Οριστικά Αποτελέσματα Κατάταξης 1500 ωφελούμενων Προγράμματος Ψηφιακής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΑΕΔ - Google Ελλάς Β Κύκλος

 Οριστικά Αποτελέσματα Κατάταξης 1500 ωφελούμενων Προγράμματος Ψηφιακής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΑΕΔ - Google Ελλάς  Β Κύκλος

  Δελτίο τύπου

 Πίνακας ωφελουμένων

 Πίνακας επιλαχόντων

 Πίνακας αποκλειομένων

 Υπεύθυνη δήλωση υπόδειγμα 1

 Υπευθυνη δήλωση υπόδειγμα 2