Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης 3.400 ωφελουμένων του νέου Προγράμματος Ψηφιακής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΑΕΔ - Google Ελλάδας

 Οριστικά αποτελέσματα  κατάταξης 3.400 ωφελουμένων του νέου Προγράμματος Ψηφιακής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΑΕΔ - Google Ελλάδας.

  Δελτίο τύπου

  Ωφελούμενοι

  Επιλαχόντες

  Αποκλειόμενοι