Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου στους ΒΝΣ αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Πελ/νήσου για τα έτη 2021-2022

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου στους ΒΝΣ αρμοδιότητας της ΠΔΠ ετών 2021-2022 σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου του ΒΝΣ Πάτρας

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου του ΒΝΣ Πάτρας δώδεκα (12)

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του ΟΑΕΔ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου τηςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του ΟΑΕΔ
Περισσότερα